ACTIVITATS

 

 

CURRICULARS

Power points, videos,... Format pdf, per imprimir...

La brúixola:

La brúixola amb punts cardinals
La brúixola amb graus

Parts d'una brúixola

Parts d'una brúixola

Activitats al pati amb la brúixola

Construïm brúixoles

Corbes de nivell

Interpretació d'un mapa topogràfic

 

Corbes de nivell 1

Corbes de nivell 2

 

Orientació a la classe

 

Exercicis d'orientació:

Plànol de la classe a escala

Latitud/longitud/coordenades UTM Activitats coordenades
Lectura d'un mapa. Llegenda Editor de comarques
Els mapes

Mapes interactius.

Visualitzador municipal cartogràfic

Fer un perfil Activitats corbes de nivell-perfil

Escales (reduir i augmentar)

Escala numèrica

Escales