Aquest projecte va ser creat el curs 2006-2007 pel Grup de treball

"Elaboració d'un projecte telemàtic cooperatiu per al Cicle Inicial " i integrat per:


Vanessa Álamo i Virgil, mestra de primària

Joan Cirera i Pintó, escriptor i mestre de primària

Josep Guzman i Santisteban, mestre de primària

Montserrat Martí i Torrescasana, mestra d' E.Infantil

Cristina Milán i Urbano, mestra de primària

Remedios Sanabria i Arias, mestra de primària

Palmira Santamaria i Calmet, mestra del CRP

Iolanda Segura i Corrales, il.lustradora i mestra d' E.Infantil

Núria Viladoms i Vendrell, mestra d' E.Infantil

Cada nou curs s'actualitzen els continguts.