En aquest espai podeu escriure la vostra endevinalla, 3 pistes per si no l'encerten a la primera i la solució de la vostra endevinalla.

Escola: Contrasenya:

La vostra endevinalla:

El dibuix de l'endevinalla:

La primera pista:

La segona pista:

La tercera pista:

Solució: