Per fer modificcions a l'endevinalla cal la contrasenya del professor/a.

Escola:

Contrasenya del professor/a: