Plantillas Joomla by InMotion

GeoCating

projecte telemàticEstà pensat per treballar amb les principals eines d'orientació i les TIC en el cicle superior de primària i ESO, on les escoles realitzen un itinerari i hi oculten un tresor. Després envien a la web les dades necessàries per realitzar-lo. També duen a terme un itinerari proposat per una altra escola i en fan la valoració a la web.

o Nivell Educatiu: 6è de Primària i 1r Cicle d’ESO
o Durada: de febrer a juny

Web del projecte: http://lacenet.org/geocating