Plantillas Joomla by InMotion

Projectes

De 3 en 3/Contes

projecte telemàticPensat per treballar els contes. El fil conductor són tres personatges que ens introduiran en el món dels contes. Els alumnes prepararan un conte sense final i acabaran el conte que ha realitzat un altre grup classe.

o Nivell Educatiu: CI de Primària (2n)
o Durada: de gener a maig

Web del projecte: http://lacenet.org/contes


 De 3 en 3/Endevinalles

projecte telemàtic Pensat per treballar les endevinalles. El fil conductor són tres personatges que ens introduiran en el món de les paraules, els enginys i els enigmes. Les escoles elaboraran i aportaran una endevinalla basada en un personatge del món dels contes. I tots els nens i nenes resoldran les endevinalles de les altres escoles participants.


o Nivell Educatiu: CI de Primària
o Durada: de gener a maig

Web del projecte: http://lacenet.org/de3en3


 

Formigues cooperatives

\"formigues\"Formigues cooperatives és un projecte telemàtic cooperatiu d’àmbit educatiu, on alumnes de diferents escoles de Catalunya després d’experimentar reptes cooperatius a la classe d’eduació física n’inventen de nous, els comparteixen amb altres escoles, els proven, els milloren i en fan una valoració.

El projecte es desenvolupa principalment en català i des de l’àrea d’educació física, però requereix d’altres moments com pot ser l’ús de les noves tecnologies, tutoria i /o llengua.

Web del projecte: http://formiguescooperatives.cat/


 

GeoCating

projecte telemàticEstà pensat per treballar amb les principals eines d'orientació i les TIC en el cicle superior de primària i ESO, on les escoles realitzen un itinerari i hi oculten un tresor. Després envien a la web les dades necessàries per realitzar-lo. També duen a terme un itinerari proposat per una altra escola i en fan la valoració a la web.

o Nivell Educatiu: 6è de Primària i 1r Cicle d’ESO
o Durada: de febrer a juny

Web del projecte: http://lacenet.org/geocating


 

Un passeig x la Lacetània

sàlixA partir d’en “Sàlix”, un íber del poblat del Cogulló, a Sallent, els alumnes participaran de  les aventures del personatge pel territori, relatades en cinc  missatges, que proposen a
l’alumnat activitats centrades en les competències bàsiques, especialment les de
l’àmbit digital.

o Nivell Educatiu: CM de Primària
o Durada: gener a maig
o Idioma: català

Web del projecte: http://lacenet.org/passeig


 

World Mobile City Project: Barcelonada i Manresanada

Barcelonadamanresanada

Juntament amb l’Institut Cal Gravat de Manresa us proposem una ginkana per Barcelona i una altra per Manresa. Els alumnes, per grups, utilitzen els seus telèfons mòbils i aplicacions (geolocalització, codis QR, instagram i escriptura col—laborativa) com a eines imprescindibles per completar l’activitat.

La finalitat del projecte consisteix en construir col.laborativament, entre els grups de diferents centres participants, un mapa on s’hi mostrin els punts més emblemàtics de les ciutats.

Nivell Educatiu: 2n cicle d’ESO i Batxillerat

Web del projecte general: http://www.wmcproject.org    (World Mobile City Project)

Web Barcelonada: http://www.wmcproject.org/barcelona/

Web Manresanada: http://www.wmcproject.org/manresa/