EL TRESOR

 

 

 

 

 

On el posem?

 

Marquem la caixa?

 

Què hi posarem dins?

 

On l'amaguem?

 

Com l'amaguem?

 

El tresor quedarà sense vigilar?