Projecte GeoCATing

Es tracta d'un projecte pensat per treballar amb les principals eines d'orientació i les TIC en el cicle superior de primària i ESO.
Totes les escoles participants s'han de comprometre a realitzar un tinerari dels proposats per les altres escoles participants.

Des de la coordinació del projecte es proporcionen materials i orientacions pe tal de desenvolupar el treball a l'aula.
Al llarg del projecte es demana a les escoles unes aportacions per via telemàtica, que es van incorporant a la pàgina web.

Objectius
 • Conèixer l'entorn natural i social del municipi
 • Fomentar l'ús de les tecnologies de la informació
 • Utilitzar les TIC per la recerca d'informació, per tractar-la, per exposar-la i transmetre-la.
 • Adquirir destreses en la utilització i interpretació d'un mapa topogràfic, la brúixola, un GPS i un programa informàtic de topografia
 • Utilitzar de forma acurada i entenedora el llenguatge escrit
 • Promoure el respecte dels espais naturals
 • Impulsar la relació entre alumnes de diferents escoles
 • Crear un entorn de treball cooperatiu entre alumnes de les escoles de Catalunya
 • Fomentar hàbits de conducta i de respecte amb l'entorn natural
Destinataris

Alumnat de cicle superior de Primària i ESO

Activitats

La participació en el projecte comporta la realització de tres activitats:

La primera activitat és una presentació del grup (foto i text) mitjançant el formulari del web.
Opcionalment es pot fer un petit videoclip amb un enllaç a alguna web de videos (You Tube...)

Per a la segona activitat cada grup participant ha de realitzar un itinerari que ha de finalitzar amb l'ocultació d'un tresor i enviant al web les dades necessàries (ruta, descripció, imatges, longitud, durada, zones d'interès, track, waypoints,...)

La tercera activitat serà la realització d'un dels itineraris proposats per una altra escola i fer-ne una valoració a la pàgina web.

Finalment, abans d'acabar us convidem a deixar un missatge de comiat als grups que juntament amb vosaltres han participat al projecte.

Àrees curriculars:
 • Coneixement del medi natural
 • Educació física
 • Llenguatge
 • Ed. visual i plàstica
Idioma:

català

Suport

El professorat que participa en el projecte pot demanar en qualsevol moment el suport de l'equip coordinador per mitjà de l'adreça electrònica, que també és on s'envien les dades recollides.

Temporització

El projecte està pensat per a ser desenvolupat d'octubre a maig.

Inscripció

Les inscripcions  al projecte es poden fer des de la pàgina d'inici d'aquest projecte o des de la pàgina web http://www.lacenet.org en dates que s'anunciaran al principi de cada curs escolar.

Valoració

Un cop acabada la participació en el projecte del grup classe, els professors/es responsables del grup ompliran una enquesta de valoració per tal que, cada cop, el projecte s'integri més en els objectius de les diferents àrees implicades.

Accés a l'enquesta

Observacions:
 • Per que fa a la tipologia dels itineraris escollirem preferentment camins poc transitats, dins del municipi.
 • El recorregut hauria de tenir de 6 a 8 Km, és a dir un màxim de dues hores de camí.
 • Caldria facilitar informació sobre alguns llocs d'interès per on transcorre l'itinerari i enriquir la descoberta del territori.
 • En algun punt del final del recorregut hi deixarem amagada una capsa o "tresor".
 • El tresor consisteix en una/mitja dotzena d'objectes diversos, un bolígraf i una llibreta on els grups que localitzin el tresor anotaran els seus comentaris, prendran un objecte i en deixaran un de nou.
 • Cada grup pot fer tantes aportacions com vulgui al projecte.
 • Cal que totes les fotografies, dibuixos, esquemes siguin originals. Si feu servir materials d'altres cal indicar-ne la procedència.