Aquest projecte telemàtic ha estat realitzat pel Grup de treball

"Creació d'activitats basades en l'ús del GPS" i integrat per:


Moises Anguera i Atset, mestre de primària

Joan Closas i Junyent, professor de secundària

Xavier Costa i Segarra, mestre de primària

Jordi Griera i Cors, mestre de primària

Josep Guzman i Santisteban, mestre de primària

Àngel López i Tormes, mestre de primària

Joan Prat i Pey, professor de secundària

Roser Rojas i Simats, il.lustradora i professora de secundària

Cristina Rotxes i Ambros, professora de secundària

Palmira Santamaria i Calmet, mestra de primària

Joaquim Zorrilla i Moreno, professor de secundària

Amb el suport de: