Aquestes són les valoracions de la ruta:

RUTA BONAVISTA
proposada des del centre
Escola Catalunya....(6A)
Afegir una valoració


Encara no s'han fet valoracions a aquesta ruta