Aquestes són les valoracions de la ruta:

BALMES ROGES I PUIG GIL
proposada des del centre
Escola Pompeu Fabra....(SIT)
Afegir una valoració


Encara no s'han fet valoracions a aquesta ruta