Aquestes són les valoracions de la ruta:

CASTELLVELL D'OLIUS
proposada des del centre
Escola Setelsis....(CASTELLVELL)
Afegir una valoració


Encara no s'han fet valoracions a aquesta ruta