Aquestes són les valoracions de la ruta:

El tresor de St. Benet
proposada des del centre
CEIP Catalunya....(6-C)
Afegir una valoració


Encara no s'han fet valoracions a aquesta ruta