Aquestes són les valoracions de la ruta:

De Callús a Jaumeandreu per la font de la Bauma
proposada des del centre
CEIP Joventut
Afegir una valoració


Encara no s'han fet valoracions a aquesta ruta