ESCOLA AMETLLERS....(Domadors)

GRĄCIES PER JUGAR AMB NOSALTRES