TITOL: "El globus encantat"
AUTORS: ESCOLA LA SERRETA....(aranya tigre)
Atenció!! Hi ha peces del revés.
Primer, cal donar-li la volta a totes.