TITOL: UN VIATGE PLE D'EMOCIONS
AUTORS: ESCOLA SANT IGNASI....(OLIVER TWIST)
Atenció!! Hi ha peces del revés.
Primer, cal donar-li la volta a totes.