TITOL: L'AVENTURA DEL PETIT ÓS PANDA
AUTORS: Escola Espill....(Os Polar)
Atenció!! Hi ha peces del revés.
Primer, cal donar-li la volta a totes.