TITOL: L'ILLA DEL MONSTRE DELS SET CAPS
AUTORS: escola Sant pere....(Barretines)
Atenció!! Hi ha peces del revés.
Primer, cal donar-li la volta a totes.