TITOL: Viatjant en un somni
AUTORS: ESCOLA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT....(EQUILIBRISTES)
Atenció!! Hi ha peces del revés.
Primer, cal donar-li la volta a totes.