TITOL: ELS GLOBUS DE COLORS
AUTORS: ceip joncadella....(Les masies)
Atenció!! Hi ha peces del revés.
Primer, cal donar-li la volta a totes.