TITOL: La platja del rei i la reina
AUTORS: Escola Espill....(Pintors)
Atenció!! Hi ha peces del revés.
Primer, cal donar-li la volta a totes.