TITOL: "El globus encantat"
AUTORS: escola Sant pere....(Barretines)
Atenció!! Hi ha peces del revés.
Primer, cal donar-li la volta a totes.