TITOL: L'aventura d'en Trink i el ratolí
AUTORS: Escola Montserrat....(La Sínia d'en Masats)
Atenció!! Hi ha peces del revés.
Primer, cal donar-li la volta a totes.