TITOL: LA IAIA MISTERIOSA
AUTORS: Pompeu Fabra Salt....(Garbí)
Atenció!! Hi ha peces del revés.
Primer, cal donar-li la volta a totes.