TITOL: L'ALBERT, LA SIRENA I ELS TRES DESITJOS
AUTORS: Pompeu Fabra Salt....(Garbí)
Atenció!! Hi ha peces del revés.
Primer, cal donar-li la volta a totes.