TITOL: L’ENCANTERI DE LA SENYORETA TRUNCHBULL
AUTORS: ESCOLA LA SERRETA....(aranya tigre)
Atenció!! Hi ha peces del revés.
Primer, cal donar-li la volta a totes.