TITOL: ELS TRES CAVALLERS
AUTORS: Escola Ametllers....(Amelia Earhart)
Atenció!! Hi ha peces del revés.
Primer, cal donar-li la volta a totes.