TITOL: LES AVENTURES DELS BARRUFETS
AUTORS: ESCOLA AMETLLERS....(CONTORSIONISTES)
Atenció!! Hi ha peces del revés.
Primer, cal donar-li la volta a totes.