TITOL: LA MARTINA VA DE VIATGE
AUTORS: Escola Sant Ignasi....(Gemma Mengual)
Atenció!! Hi ha peces del revés.
Primer, cal donar-li la volta a totes.