TITOL: Somiar és bonic
AUTORS: Escola Torres Amat....(SEGON A)
Atenció!! Hi ha peces del revés.
Primer, cal donar-li la volta a totes.