TITOL: MARLANDIA
AUTORS: Vedruna Sallent....(Els baldubinus)
Atenció!! Hi ha peces del revés.
Primer, cal donar-li la volta a totes.