TITOL: En Jordi i l'olla mŕgica
AUTORS: Escola Torres Amat....(SEGON B)
Atenció!! Hi ha peces del revés.
Primer, cal donar-li la volta a totes.