TITOL: L’AVENTURA DELS TRES AMICS
AUTORS: Escola Ametllers....(Mozart)
Atenció!! Hi ha peces del revés.
Primer, cal donar-li la volta a totes.